۱۷:۱۷ ، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ، شنبه

برای اقداماتی نظیر مهاجرت، اقامت، پذیرش و ثبت‌نام در دانشگاه‌های خارج از کشور و سایر موارد مشابه، ارائه ترجمه رسمی مدارکی از قبیل شناسنامه، کارت ملی و سایر موارد مربوطه به زبان مورد نظر الزامی است.

 

مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)

ترجمۀ کلیه مدارک مقـاطع مختلف تحصیـلی اعم از ابتـدائی، راهنـمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ کل آموزش و پرورش قابل تأیید است.

مدارک کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که حسب مورد، به تأیید اداره کل آموزش و  پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است.کارت دانشجویی

ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.ارزشنامه‌های تحصیلی

ارزشنامه‌های تحصیلی صادره از وزارت علوم، فناوری و تحقیقات و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید نیست، باستثناء مواردی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را درپشت ارزشنامه قید کرده باشد.مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد ، دکترا ،ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه وتأیید است.

توجه داشته باشید که برای تأیید ریزنمرات اصل دانشنامه موردنیاز است. مدت اعتبار از تاریخ تأیید دو سال است.

 

دفتر ترجمه رسمی مشکات

For more information please call : +982188521069 - +989125701359