۱۵:۴۹ ، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ، شنبه

كليه نشريات و انشارات این روزها ترجمه کتاب به زبان های مختلف را در صدر کارهای خود قرار داده اند. بگونه ای که در خیلی از کشورها، کتاب های ترجمه شده معمولاً برابر با کتاب های اصلی همان کشور و گاهی نیز بیشر می‌باشد. تعدادی از کتاب های ترجمه شده توسط مترجمین دفتر ترجمه رسمی مشکات بخصوص در رشته های مهندسی به چاپ رسیده و در کتاب فروشی های سراسر کشود عرضه شده است.
 

دفتر ترجمه رسمی مشکات

For more information please call : +982188521069 - +989125701359